3138-309-1699 - Makine Prizi (eğik) (114x114) (GT - pilot kontaklı) Yazdır


  

 IP 67
PİLOT KONTAKLI
 • Vidalı Bağlantı 
 • Özel Contalı Kablo Rakoru 
 • Pasolu Yapı Sayesinde Vidasız Kilitleme 
 • Elden Kaymayan Gövde Tasarımı
 • CuBe2 alaşımlı, 18μm gümüş (Ag) kaplamalı kontak yayı (prizlerde) 
 • Çoklu temas noktası
 • Güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyi 
 • Düşük kontak direnci 
 • Yüksek akım taşıma kapasitesi
 • Düşük takma - çıkarma kuvveti 
 • Maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı 
Teknik Dokümanlar

400V

50-60 Hz

3P=9h

4P-5P=6h

 

3138-309-1699

110V

50-60 Hz

4h

 

 

3138-309-0799-4h

230V

50-60 Hz

3P=6h

4P-5P=9h

 

3138-309-0999-9h

500V

50-60 Hz

7h

 

 

3138-309-0399-7h

 

>50-500V

301-500 Hz

10h

 

3138-309-1199-10h

 

>50-500V

301-500 Hz

2h

 

3138-309-1199-2h